Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

Serial Film "Qomar Bani Hashem" Episode 1

Written By Rudi Abu azka on Minggu, 29 Juni 2014 | 08.43

Alhamdulillah, di bulan suci Ramadhan 1435 H ini kami mencoba mengulas sejarah Nabi Muhammad SAW melalui Serial film Qomar Bani Hashem yang disiarkan di RCTI pada jam sahur pukul 03.45 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB Jelang Shubuh. Ditayangkan selama Ramadhan 1435 H. Sebuah drama serial sepanjang 30 episode ini adalah biografi Nabi Muhammad SAW, Dan dikatakan ini merupakan adaptasi dari Sirah Nabawiyah. (Silahkan download PDF untuk membaca - Sirah Nabawiyah) Maaf untuk sementara Versi Bahasa Melayu.
Rashid Assaf sebagai Hamzah Abdul Mutalib aka Singa Allah “Asadullah”
KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL Peristiwa-peristiwa Sejarah Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.a.w. sebelum diutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut: 1. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Manakala Quraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada al-Abbas r.a., daripada Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga- keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah)”. (Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih). Oleh kerana keturunan Baginda s.a.w. adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s.a.w.. Ini disebabkan kemuliaan keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Quraisy telah mencela Baginda dengan banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan.
Subtitle Indonesi 

Preview Subtitle Indonesia

1
00:00:00,887 --> 00:00:02,287
EPISODE 1

2
00:00:03,087 --> 00:00:05,587
Syukur kepada Allah,
Tuhan sekalian Alam

3
00:00:05,655 --> 00:00:08,955
Semoga kesejahteraan dan rahmat-Nya
melimpahi Nabi Muhammad, ..

4
00:00:09,004 --> 00:00:11,804
... keluarga beliau
serta para sahabatnya.

5
00:00:12,909 --> 00:00:14,809
Ini hal pertama yang
harus dimulai ketika kita ..

6
00:00:14,819 --> 00:00:17,019
... membahas tentang
biografi mulia Nabi Muhammad,...

7
00:00:17,140 --> 00:00:19,160
... semoga beliau dalam
kesejahteraan dan rahmat Allah, ..

8
00:00:19,392 --> 00:00:21,092
= =... dan menjadi
keturunan manusia paling baik.

9
00:00:21,156 --> 00:00:23,256
Semoga Tuhan melimpahi
rahmat ke atas Muhammad

10
00:00:24,108 --> 00:00:27,328
Beliau adalah Muhammad bin
Abdullah bin Abdul Muttalib

11
00:00:29,089 --> 00:00:32,289
Abdul Muttalib digelar
Shaybah, anak Hashim.

12
00:00:33,489 --> 00:00:36,289
Hashim pula namanya Amr bin
Abd Manaf bin Qusay bin Kilaab...

13
00:00:38,651 --> 00:00:42,151
.. bin Murrah bin Kaab bin Luay
bin Ghaleb bin FAHR bin Malek

14
00:00:44,557 --> 00:00:46,657
... bin An-Nadhir bin Kinanah .. .

15
00:00:46,881 --> 00:00:51,101
... yang sampai kepada Adnan,
terus kepada Nabi Ismail

16
00:00:51,552 --> 00:00:53,472
... Semoga beliau
mendapatkan kesejahteraan, ..

17
00:00:53,566 --> 00:00:57,066
... putera Nabi Ibrahim, semoga
beliau mendapat kesejahteraan.

18
00:01:03,026 --> 00:01:06,326
Hashim bin Abd Manaf adalah seorang
pria yang jujur, berani...

19
00:01:06,419 --> 00:01:09,719
... dan tampan. Dia dihormati
di kalangan sukunya sejak ia...

20
00:01:09,826 --> 00:01:13,326
... masih muda. Dia seorang
pedagang, sama seperti...

21
00:01:14,013 --> 00:01:16,013
... saudara-saudara
lelakinya yang lain ..

22
00:01:16,040 --> 00:01:18,140
... dan atas usaha beliau,
Mekkah berubah menjadi sebuah...

23
00:01:18,236 --> 00:01:21,036
... tempat perdagangan kecil
ke pusat perdagangan yang...

24
00:01:21,087 --> 00:01:23,487
.. lebih besar dan lebih penting
setelah Hashim bertemu ..

25
00:01:23,515 --> 00:01:25,635
... dengan Raja Romawi
yang menyukainya.

26
00:01:27,563 --> 00:01:29,683
Hashim bertanya kepada beliau
bisakah pedagang Quraish ..

27
00:01:30,684 --> 00:01:33,684
.. memasuki negara Romawi, raja itu
setuju dengan permintaan Hashim.

28
00:01:41,152 --> 00:01:44,652
Setelah itu Hashim kembali ke kota
Mekkah yang suci. Karena ..

29
00:01:45,351 --> 00:01:47,651
.. Reputasinya yang baik
di kalangan orang Arab serta ..

30
00:01:47,750 --> 00:01:50,250
.. karisma nya yang menawan dan
sifatnya yang pemurah, beliau

31
00:01:50,653 --> 00:01:52,853
.. berhasil mendapatkan
perjanjian perdagangan bagi ..

32
00:01:52,931 --> 00:01:55,931
.. pemimpin -pemimpin suku Arab
dari Ash-Sham ke Mekkah.

33
00:01:56,043 --> 00:01:58,543
Setelah itu, dua perjalanan
perdagangan bagi orang Quraish ..

34
00:01:58,612 --> 00:02:02,112
.. dimulai dan itu ada disebutkan
di dalam Al-Quran yang suci.

35
00:02:02,541 --> 00:02:05,041
Tidak lama kemudian saudara-saudara
lelakinya mengikuti jejak beliau ..

36
00:02:05,120 --> 00:02:07,220
.. dan memulai
perjalanan perdagangan, ..

37
00:02:07,277 --> 00:02:10,077
.. dari Abyssinia,
Yaman dan Al-Heerah.

38
00:02:10,353 --> 00:02:12,253
Kemudian orang Quraish mulai membuat
kedua perjalanan itu sebagai ..

39
00:02:12,280 --> 00:02:13,580
.. perjalanan
tahunan yang biasa, ..

40
00:02:13,646 --> 00:02:15,546
... satu pada musim dingin
ke Ash-Sham ..

41
00:02:15,558 --> 00:02:17,858
.. . dan satu lagi pada
musim panas ke Yaman.

42
00:02:17,927 --> 00:02:21,427
Ada kisah tentang raja Romawi
yang menawarkan putrinya ..

43
00:02:22,112 --> 00:02:24,212
.. Kepada Hashim sebagai istri.

44
00:02:25,076 --> 00:02:27,376
Jadi beliau
mengembara ke Ghazzah ..

45
00:02:27,434 --> 00:02:29,734
.. dan di sana juga
ia mati dan disemedikan.

46
00:02:29,831 --> 00:02:32,231
Oleh tempat itu tersebut
digelar Ghazzah Hashim.

47
00:02:36,597 --> 00:02:39,597
Perkawinan Hashim
bertahan di kota suci Mekkah.

48
00:02:39,666 --> 00:02:41,666
Ia memiliki
3 orang anak lelaki, ..

49
00:02:41,680 --> 00:02:43,780
.. Nadhlah, Abu Sayfee dan Asad.

50
00:02:44,926 --> 00:02:48,426
Dalam satu perjalanan
perdagangannya ke Ash-Sham, ..

51
00:02:50,848 --> 00:02:52,568
.. Amr bin Zayd,
pemimpin suku Khazraj.

52
00:02:53,899 --> 00:02:56,019
Dia kemudian
menikah dengan anak Amr, Salma ..

53
00:02:56,313 --> 00:02:59,113
.. dan mereka mendapat
anak bernama Syaibah.

54
00:03:00,048 --> 00:03:01,848
Setelah itu, Hashim meninggal dunia
dan disemedikan di kota Ghazzah

55
00:03:01,856 --> 00:03:03,856
.. di Palestine seperti
yang telah disebutkan tadi

56
00:03:04,434 --> 00:03:06,434
Seluruh penduduk Mekkah
berada dalam kesedihan.

57
00:03:07,643 --> 00:03:11,143
Sementara itu Syaibah bin Hashim
tinggal bersama ibunya ..

58
00:03:11,198 --> 00:03:13,298
.. sehingga dia dewasa

59
00:03:15,403 --> 00:03:17,603
Kemudian Al-Muttalib
pergi ke Yatrib dan, ..

60
00:03:19,318 --> 00:03:21,318
.. membawa pulang keponakannya
Syaibah bin Hashim ke Mekkah

61
00:03:22,986 --> 00:03:25,086
Di kota Mekkah, orang
menyukai Syaibah yang selalu ..

62
00:03:25,831 --> 00:03:27,851
menunggang unta ..

63
00:03:29,790 --> 00:03:33,290
Abdul Mutalib membesar dan
kemudian menjadi pemimpin Mekkah ..

64
00:03:37,956 --> 00:03:40,356
Dia menjadi kuat
disebabkan hubungannya dengan ..

65
00:03:40,437 --> 00:03:42,437
.. sepupu-sepupunya
dari suku Al-Manaf ..

66
00:03:42,438 --> 00:03:44,758
.. di Selain reputasi baiknya ..

67
00:03:44,814 --> 00:03:47,314
.. yang dketahui
di seluruh pelosok dunia Arab ..

68
00:03:50,378 --> 00:03:51,898
.. dan pada satu hari ..

0 komentar:

Posting Komentar