Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

Serial Film "Qomar Bani Hashem" Episode 1

Written By Rudianto on Minggu, 29 Juni 2014 | 08.43

Alhamdulillah, di bulan suci Ramadhan 1435 H ini kami mencoba mengulas sejarah Nabi Muhammad SAW melalui Serial film Qomar Bani Hashem yang disiarkan di RCTI pada jam sahur pukul 03.45 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB Jelang Shubuh. Ditayangkan selama Ramadhan 1435 H. Sebuah drama serial sepanjang 30 episode ini adalah biografi Nabi Muhammad SAW, Dan dikatakan ini merupakan adaptasi dari Sirah Nabawiyah. (Silahkan download PDF untuk membaca - Sirah Nabawiyah) Maaf untuk sementara Versi Bahasa Melayu.
Rashid Assaf sebagai Hamzah Abdul Mutalib aka Singa Allah “Asadullah”
KEHIDUPAN BAGINDA SEBELUM DIUTUSKAN SEBAGAI RASUL Peristiwa-peristiwa Sejarah Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan Baginda s.a.w. sebelum diutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut: 1. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Manakala Quraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Diriwayatkan daripada al-Abbas r.a., daripada Rasulullah s.a.w., Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga- keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa (sehingga dipilih menjadi rasul dan penutup segala nabi) dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka. (asal-usul keturunan ibu bapa dan nenek moyang Baginda tiada yang lahir daripada perzinaan, bahkan melalui pernikahan yang sah)”. (Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih). Oleh kerana keturunan Baginda s.a.w. adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi s.a.w.. Ini disebabkan kemuliaan keturunan Baginda cukup jelas kepada mereka. Quraisy telah mencela Baginda dengan banyak isu yang direka-reka tetapi bukan dalam isu keturunan.
Subtitle Indonesi 

Preview Subtitle Indonesia

1
00:00:00,887 --> 00:00:02,287
EPISODE 1

2
00:00:03,087 --> 00:00:05,587
Syukur kepada Allah,
Tuhan sekalian Alam

3
00:00:05,655 --> 00:00:08,955
Semoga kesejahteraan dan rahmat-Nya
melimpahi Nabi Muhammad, ..

4
00:00:09,004 --> 00:00:11,804
... keluarga beliau
serta para sahabatnya.

5
00:00:12,909 --> 00:00:14,809
Ini hal pertama yang
harus dimulai ketika kita ..

6
00:00:14,819 --> 00:00:17,019
... membahas tentang
biografi mulia Nabi Muhammad,...

7
00:00:17,140 --> 00:00:19,160
... semoga beliau dalam
kesejahteraan dan rahmat Allah, ..

8
00:00:19,392 --> 00:00:21,092
= =... dan menjadi
keturunan manusia paling baik.

9
00:00:21,156 --> 00:00:23,256
Semoga Tuhan melimpahi
rahmat ke atas Muhammad

10
00:00:24,108 --> 00:00:27,328
Beliau adalah Muhammad bin
Abdullah bin Abdul Muttalib

11
00:00:29,089 --> 00:00:32,289
Abdul Muttalib digelar
Shaybah, anak Hashim.

12
00:00:33,489 --> 00:00:36,289
Hashim pula namanya Amr bin
Abd Manaf bin Qusay bin Kilaab...

13
00:00:38,651 --> 00:00:42,151
.. bin Murrah bin Kaab bin Luay
bin Ghaleb bin FAHR bin Malek

14
00:00:44,557 --> 00:00:46,657
... bin An-Nadhir bin Kinanah .. .

15
00:00:46,881 --> 00:00:51,101
... yang sampai kepada Adnan,
terus kepada Nabi Ismail

16
00:00:51,552 --> 00:00:53,472
... Semoga beliau
mendapatkan kesejahteraan, ..

17
00:00:53,566 --> 00:00:57,066
... putera Nabi Ibrahim, semoga
beliau mendapat kesejahteraan.

18
00:01:03,026 --> 00:01:06,326
Hashim bin Abd Manaf adalah seorang
pria yang jujur, berani...

19
00:01:06,419 --> 00:01:09,719
... dan tampan. Dia dihormati
di kalangan sukunya sejak ia...

20
00:01:09,826 --> 00:01:13,326
... masih muda. Dia seorang
pedagang, sama seperti...

21
00:01:14,013 --> 00:01:16,013
... saudara-saudara
lelakinya yang lain ..

22
00:01:16,040 --> 00:01:18,140
... dan atas usaha beliau,
Mekkah berubah menjadi sebuah...

23
00:01:18,236 --> 00:01:21,036
... tempat perdagangan kecil
ke pusat perdagangan yang...

24
00:01:21,087 --> 00:01:23,487
.. lebih besar dan lebih penting
setelah Hashim bertemu ..

25
00:01:23,515 --> 00:01:25,635
... dengan Raja Romawi
yang menyukainya.

26
00:01:27,563 --> 00:01:29,683
Hashim bertanya kepada beliau
bisakah pedagang Quraish ..

27
00:01:30,684 --> 00:01:33,684
.. memasuki negara Romawi, raja itu
setuju dengan permintaan Hashim.

28
00:01:41,152 --> 00:01:44,652
Setelah itu Hashim kembali ke kota
Mekkah yang suci. Karena ..

29
00:01:45,351 --> 00:01:47,651
.. Reputasinya yang baik
di kalangan orang Arab serta ..

30
00:01:47,750 --> 00:01:50,250
.. karisma nya yang menawan dan
sifatnya yang pemurah, beliau

31
00:01:50,653 --> 00:01:52,853
.. berhasil mendapatkan
perjanjian perdagangan bagi ..

32
00:01:52,931 --> 00:01:55,931
.. pemimpin -pemimpin suku Arab
dari Ash-Sham ke Mekkah.

33
00:01:56,043 --> 00:01:58,543
Setelah itu, dua perjalanan
perdagangan bagi orang Quraish ..

34
00:01:58,612 --> 00:02:02,112
.. dimulai dan itu ada disebutkan
di dalam Al-Quran yang suci.

35
00:02:02,541 --> 00:02:05,041
Tidak lama kemudian saudara-saudara
lelakinya mengikuti jejak beliau ..

36
00:02:05,120 --> 00:02:07,220
.. dan memulai
perjalanan perdagangan, ..

37
00:02:07,277 --> 00:02:10,077
.. dari Abyssinia,
Yaman dan Al-Heerah.

38
00:02:10,353 --> 00:02:12,253
Kemudian orang Quraish mulai membuat
kedua perjalanan itu sebagai ..

39
00:02:12,280 --> 00:02:13,580
.. perjalanan
tahunan yang biasa, ..

40
00:02:13,646 --> 00:02:15,546
... satu pada musim dingin
ke Ash-Sham ..

41
00:02:15,558 --> 00:02:17,858
.. . dan satu lagi pada
musim panas ke Yaman.

42
00:02:17,927 --> 00:02:21,427
Ada kisah tentang raja Romawi
yang menawarkan putrinya ..

43
00:02:22,112 --> 00:02:24,212
.. Kepada Hashim sebagai istri.

44
00:02:25,076 --> 00:02:27,376
Jadi beliau
mengembara ke Ghazzah ..

45
00:02:27,434 --> 00:02:29,734
.. dan di sana juga
ia mati dan disemedikan.

46
00:02:29,831 --> 00:02:32,231
Oleh tempat itu tersebut
digelar Ghazzah Hashim.

47
00:02:36,597 --> 00:02:39,597
Perkawinan Hashim
bertahan di kota suci Mekkah.

48
00:02:39,666 --> 00:02:41,666
Ia memiliki
3 orang anak lelaki, ..

49
00:02:41,680 --> 00:02:43,780
.. Nadhlah, Abu Sayfee dan Asad.

50
00:02:44,926 --> 00:02:48,426
Dalam satu perjalanan
perdagangannya ke Ash-Sham, ..

51
00:02:50,848 --> 00:02:52,568
.. Amr bin Zayd,
pemimpin suku Khazraj.

52
00:02:53,899 --> 00:02:56,019
Dia kemudian
menikah dengan anak Amr, Salma ..

53
00:02:56,313 --> 00:02:59,113
.. dan mereka mendapat
anak bernama Syaibah.

54
00:03:00,048 --> 00:03:01,848
Setelah itu, Hashim meninggal dunia
dan disemedikan di kota Ghazzah

55
00:03:01,856 --> 00:03:03,856
.. di Palestine seperti
yang telah disebutkan tadi

56
00:03:04,434 --> 00:03:06,434
Seluruh penduduk Mekkah
berada dalam kesedihan.

57
00:03:07,643 --> 00:03:11,143
Sementara itu Syaibah bin Hashim
tinggal bersama ibunya ..

58
00:03:11,198 --> 00:03:13,298
.. sehingga dia dewasa

59
00:03:15,403 --> 00:03:17,603
Kemudian Al-Muttalib
pergi ke Yatrib dan, ..

60
00:03:19,318 --> 00:03:21,318
.. membawa pulang keponakannya
Syaibah bin Hashim ke Mekkah

61
00:03:22,986 --> 00:03:25,086
Di kota Mekkah, orang
menyukai Syaibah yang selalu ..

62
00:03:25,831 --> 00:03:27,851
menunggang unta ..

63
00:03:29,790 --> 00:03:33,290
Abdul Mutalib membesar dan
kemudian menjadi pemimpin Mekkah ..

64
00:03:37,956 --> 00:03:40,356
Dia menjadi kuat
disebabkan hubungannya dengan ..

65
00:03:40,437 --> 00:03:42,437
.. sepupu-sepupunya
dari suku Al-Manaf ..

66
00:03:42,438 --> 00:03:44,758
.. di Selain reputasi baiknya ..

67
00:03:44,814 --> 00:03:47,314
.. yang dketahui
di seluruh pelosok dunia Arab ..

68
00:03:50,378 --> 00:03:51,898
.. dan pada satu hari ..
08.43 | 0 komentar

Gerakan Murtad Dan Nabi Palsu Pertama Di Jaman Rasulullah SAW

Written By Rudianto on Selasa, 24 Juni 2014 | 14.31

Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, sebuah kalimat tehgas dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau utusan Allah SWT yang terakhir yang bertugas menyampaikan risalah kebenaran, namun belum lagi Rasullah SAW meninggalkan dunia segelintir orang mengaku dirinya nabi salah satunya Al Aswa Al Ansi tercata sebagai nabi palsu pertama yang hidup di jaman Rasullullah SAW. kelanjutanya kisahnya seperti apa?
14.31 | 1 komentar

Kisah Usamah Bin Zaid

Khalifah kali ini akan menceritakan kisah tentang Usamah bin Zaid, pasca Rasullah SAW Wafat jazirah arab bergolak, gerakan murtad banyak terjadi dan bermunculan, pasukan muslimin yang terdiri dari sahabat Rasullah SAW segera mengambil langkah untuk gerakan yang mengancam akidah, kelanjutanya seperti apa?
14.30 | 1 komentar

Kisah Sang Orator Suhail Bin Amr

Tahun 11 Hijriah pasca wafatnya Rosullah SAW ancaman akidah melanda Jazirah Arab, beberapa orang mengumumkan dirinya sebagai Rosul pengganti Muhammad SAW, bahkan di mekkah sebagian muslimin menjadi murtad, ditengah kondisi tersebut muncul sosok dari keturunan quraiys yang menyampaikan pidatonya dengan berapi-api untuk mengingatkan muslimin agar kembali kejalan yang benar, orasi indah tersebut berhasil menghalau gerakan murtad di mekkah yang belum lam menjadi kota islam. Suhail bin Amr sang orator tersebut merupakan tokoh yang dikenal, bagaiman kelanjutan kisahnya? Saksikan Hanya Di Khalifah
14.29 | 0 komentar

Suroqoh Bin Malik Merasakan Janji Yang Ditepati Rosullah

Merasa geram karena tidak dapat mecegah Rosullah SAW hijrah ke madinah abu jahal segera membuat sayembara kepada penduduk mekkah untuk menangkap Rosullah SAW, bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rosullah SAW baik dalam keadaan hidup atau mati maka akan mendapatkan imbalan berupa seratus ekor unta, tak terkecuali dengan seorang badui yang bermukim di mekkah yang bernama Suroqoh Bin Malik. Bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Saksikan Hanya Di Khalifah
14.28 | 1 komentar

Wahsyi bin Harb

Sebuah Tombak melesat mengenai tubuh Nabi Palsu Musailamah Al kadzab terbunuhnya sang Nabi Palsu menandakan kemenangan kaum Muslimin menumpas gerakan menumpas gerakan murtad diperang yamamah ditahun 12 Hijriah, Wahsyi bin Harb sang pemilik tombak membuktikan keseriusannya membela agama Allah Swt dengan membunuh manusia terburuk di zaman nya, Saksikan hanya di Khalifah
14.26 | 1 komentar

SERIAL FILM ANIMASI "MUHAMMAD THE LAST MESSENGER "

Written By Rudianto on Senin, 23 Juni 2014 | 17.38


Aria Animation Studio, sebuah perusahaan animasi Iran swasta ter besar, menghadirkan sebuah Serial Animasi  "Muhammad, Rasul terakhir dari Allah" (THE LAST MESSENGER), sebuah seri animasi 3D pada kisah hidup Nabi Islam, tahun ini. Di Indonesia Film Serial animasi ini ditayangnan di MNCTV setiap hari Senin-Jumat pukul 16.30 WIB bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Ramadhan 1435


Film animasi, "The Last Messenger" Diproduksi oleh saudara Dalvand Bersaudara, menceritakan biografi Nabi Muhammad (saw). Animasi telah Diproduksi untuk Sahar, saluran TV Iran internasional. 

Kisah "The Last Messenger" diriwayatkan oleh pendamping Nabi dari Negeri Persia, yaitu Salman al-Farsi. Dia adalah Sahabat Nabi SAW pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Persia di abad ke-7.   Serial ini dimulai sebelum kelahiran Nabi, yang dikenal sebagai zaman jahiliyah dan terus pada kehidupan Nabi Sampai menjadi Nabi.
 
 Serial ini telah diproduksi 26 episode dan durasi Setiap episode adalah 22 menit, produser Dariush Dalvand mengatakan "Animasi ini telah Diproduksi menggunakan teknik yang paling profesional di dunia," katanya dan ia menambahkan seri ini diharapkan akan disambut oleh stasiun TV Arab, yang berencana untuk memasok produksi film Islam ini kepada pemirsa mereka Selama Ramadan tahun 2014.Dia Mengatakan Bahwa 1750 karakter kartun telah digunakan untuk menceritakan kisah dari "THE LAST MESSENGER", yang proses produksinya memakan waktu selama empat tahun. 


Serial animasi ini Skenarionya ditulis oleh Kurosh Barzegar, berdasarkan buku "The Light of the Eternity" ditulis oleh Jafar Sobhani dan Hujjatol Islam Mozaffari Salari. Telah Diproduksi oleh tim animasi Dalvand Bersaudara Yang Sebelumnya Diproduksi Animated Series pada pahlawan Iran Seperti prajurit klasik, Rustom.  

Fantastic Film Internasional, sebuah perusahaan berbasis di Los Angeles, mendapat waralaba untuk premiere 3-D epik Persia Aria "Pertempuran Kings: Rostam & Sohrab" dan dunia pada pasar film tahun lalu.

Diambil dari berbagi sumber
17.38 | 1 komentar

DVD KHALIFAH EDISI 1 (2 DVD)

Written By Rudianto on Minggu, 22 Juni 2014 | 16.34

Perkembangan dan penyebaran agama Islam tidak lepas dari peran para sahabat, tabi’in (murid sahabat), dan tabi’in tabi’in (murid Tabi’in). Mereka memiliki andil besar dalam mengokohkan fondasi Islam di dunia. Para Khalifah ini mengalami perjalanan yang tidak selalu mulus dalam perjuangannya menegakkan syariat Islam. Sejarah perjuangan mereka dibahas dalam program Khalifah. Selain gambaran film dan grafis, perjalanan Khalifah diperkuat keterangan narasumber ahli sejarah dan ditutup dengan hikmah dan keteladanan dari seorang ahli agama. MATERI DVD ini merupakan seri dokumenter Serial Khlifah yang ditayangkan di TRANS7. Sebagai upaya mendokumentasikan tayangan tersebut Tim Nuristv mencoba mengkompilasikannya kedalam format DVD. Daftar Isi Edisi 1 01 - Usman Bin Affan 02 - Singa Allah, Hamzah Bin Abdul Muthalib 03 - Ali bin Abi Thalib Jiwa Tanpa Noda 04 - Ali bin Abi Thalib Kesatria Rasulullah 05 - Khadijah binti Khuwailid Wanita 06 - Nusaibah Binti Ka'ab Wanita Perisai Rasulullah 07 - Ammar Bin Yasir Orang Yang Sabar 08 - Tobatnya Wanita Pemakan Jantung 09 - Ksatria Zaid bin Haritsah 10 - Seorang Budak Menjadi Penyeru Adzan Pertama 11 - Sang Pedang Allah Khalid bin Walid 12 - Pelindung Rosul Yang Belum Beriman 13 - Sang Penakluk Raja Habasyah Ja'far bin Abi Thalib 14 - Penaklukan Kota Makah 15 - Ujian Kaum Beriman 16 - Ekspedisi Tabuk Penuh Kesulitan 17 - Sang Merpati Masjid Telah Tiada 18 - Menumpas Yahudi di Khaibar 19 - Keteguhan Iman Khubaib bin Adi 20 - Al Qaqa bin Amru At-Tamini, Ksatria dari Suku Bani Tamin 21 - Perjalanan Keislaman Umar Bin Khatab 22 - Ummu Aiman, Pengasuh Rasullullah 23 - Kepemimpinan Shalahuddin Al Ayyubi 24 - Hasan Bin Ali 25 - Usman Bin Affan Sang Pemilik Dua Cahaya (Dzun Nur Ain) 26 - Muhammad Al Fatih 27 - Imam Bukhari 28 - Abu Musa Al Asy'ari, Tulus Dan Juga Cerdas 29 - Saifuddin Qutuz Ksatria dari Ain Jalut 30 - Thoriq bin Ziyad Ket: Untuk Kalangan Sendiri Bagi Para pengunjung yang berminat mendapatkan DVD nya bisa menghubungi Admin
16.34 | 0 komentar

Thariq Bin Ziyad Sang Penakluk Andalusia

Thariq Bin Ziyad adalah salah satu panglima perang terbaik yang di punyai islam pada itu. Menjadi muallaf pada usia 39 tahun, ia langsung mengejar ketertinggalannya terhadap ilmu islam dan memimpin pasukan untuk menaklukan negeri Andalusia yaitu spanyol. Dengan pasukan yang hanya 12.000 orang dan harus melawan pasukan kafir sebanyak 100.000 orang pimpinan raja Rodriq.
16.23 | 3 komentar

Syamr bin zil jausyan sang pembisik

Peristiwan pada tahun 61 Hijriah adalah sebuah peristiwa yang sangat tragis dan membuat seluruh umat islam merintih sedih ketika cucu Nabi Muhammad saw yang bernama Husein bin Ali r.a gugur dimedan perang akibat penghianatan yang di lakukan Syamr bin Zil Jausyan. Syamr bin Zil Jausyan adalah pembesar kufar dari suku hawazi yang mempunyai sifat khianat.
16.22 | 0 komentar

Saifuddin Qutuz, Ksatria dari Ain Jalut

Disaat bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mulai menguasai negara-negara islam seperti Baghdad dan merencanakan menyerang mesir. Muncul lah seorang laki-laki dari keturunan Qutuz muncul sebagai penyemangat muslimin. Dengan semangat juang yang berkobar, Seorang Khalifah ini bersama kaum muslimin berperang dan mengalahkan bangsa Mongol yang ingin menyerang Mesir. Berkat usaha kerasnya, bangsa mesir bisa mengibarkan bendera islam. Ya.. Dia adalah Saifuddin Qutuz.
16.20 | 1 komentar

Tumpah Darah Melawan Bangsa Yahudi

Sifat licik bangsa yahudi sudah terkenal sejak pada zaman dahulu. Kejayaan bangsa yahudi akhirnya selesai berkat serangan dari bangsa muslim yang dipimpin oleh Ali Bin Abu Thalib. Kekalahan bangsa yahudi pada masa itu membuat ia mencari-cari nabi untuk meminta pertolongan. Taktik licik suku yahudi akhirnya terbukti dengan memprovokasi suku quraisy untuk sama-sama menghancurkan madinah. Akhirnya perang muslim dengan quraisy punterjadi berkat hasutan dari kaum yahudi. Perang Itu adalah perang Khondak.
16.17 | 0 komentar

Abu Musa Al Asy'ari, Tulus Dan Juga Cerdas

Abu Musa Al Asy'ari adalah sosok yang memiliki ketulusan, kecerdasan, suara indah dan penguasaan ajaran Rasulullah melampui sahabat-sahabat mulia lainnya. Walaupun hanya sebentar saja hidup bersama Rasulullah, tapi Abu Musa Al Asy'ari begitu banyak menyerap ilmu yang diajarkan kepadanya. Dedikasinya terhadap Islam dan kecintaannya terhadap Rasullah SAW membuat dia ditempatkan pada posisi istimewa. Apa saja yang telah dilakukannya selama masa Rasulullah? Temukan jawabannya dalam video ini.
16.16 | 0 komentar

Imam Bukhari

Written By Rudianto on Jumat, 20 Juni 2014 | 08.21

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau yang lenih dikenal dengan Imam Al Bukhari, adalah seorang ahli Hadits yang terkenal. Hal ini karena hadits-hadits yang diterjemahkan oleh beliau memiliki derajat yang tinggi. Lalu seperti apa awal mula Imam Al Bukhari terfikir untuk membuat kitab yang menjadi karya besar sepanjang sejarah Islam? Apa alasan ia diberikan alias Al Bukhari? Saksikan selengkapnya di video ini.
08.21 | 0 komentar

Muhammad Al Fatih

Mohammad Al Fatih mendapatkan gelar Al Fatih (Sang Penakluk) karena keberhasilannya menaklukan Kota Constantinople yang merupakan Ibu Kota Romawi timur. Usaha untuk meruntuhkan kejayaan kota ini sendiri sudah berlangsung sejak masa Kekhalifahan Umayyah. Namun, hanya Mohammad Al Fatih lah yang dapat meruntuhkan kota tersebut. Siapa sebenarnya Mohammad Al Fatih? Strategi apa yang ia lakukan untuk menaklukan Constantinople? Selengkapnya dalam video ini.
08.19 | 1 komentar

Hasan Bin Ali

Written By Rudianto on Selasa, 10 Juni 2014 | 22.53

Beliau selalu tampil bersahaja, tenang, dan memikat. Beliau selalu menyelesaikan masalah dengan penuh pemikiran jernih dan tidak mudah terprovokasi demi persatuan umat dan kepentingan agamnya. Beliau adalah Hasan Bin Ali Radiallahu Anhu. Ikuti kisah kekhalifahan beliau di Khalifaf berikut ini.
22.53 | 0 komentar

Kepemimpinan Shalahuddin Al Ayyubi

Pada masa kekhalifahan Abasyiah tepatnya pada tahun 489 Hijriah, Umat Muslim mengalami kehancuran. Dimulai dengan perpecahan dari umat Islam sendiri, hingga pada serangan Pasukan Salib yang membuat negeri-negeri Islam tunduk. Di masa sulit tersebut muncul sosok tumpuan, Shalahuddin Al Ayyubi. Siapakah dia? Seperti apa perjuangannya dalam mengembalikan persatuan Umat Muslim hingga kejayaan Islam? Simak selengkapnya di Khalifah berikut.
22.49 | 0 komentar

Ummu Aiman, Pengasuh Rasullullah

Ikuti kisah inspiratif seorang wanita yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Wanita yang dimuliakan Rasulullah dengan cinta layaknya seoarang anak pada ibunya, dia adalah Ummu Aiman pengasuh Rasulullah. Saksikan Khalifah episode ini.
22.48 | 0 komentar

Usman Bin Affan Sang Pemilik Dua Cahaya (Dzun Nur Ain)

Disinilah Usman Bin Affan menampilkan sisi lain dari pribadinya yang lembut dan penyayang, dia tak pernah kompromi dengan musuh yang mengancam keberadaan Islam. Sejak kecil Usman dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, keshalehan sehingga dikagumi Rasulullah SAW. Sifatnya yang pemalu, perasa dan shaleh membuat Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yaitu Ruqayyah dan kemudian dinikahkan lagi dengan putri Nabi yang lain yaitu Ummu Kultsum setelah Ruqayyah wafat. Itu sebabnya Usman diberi gelar sebagai Dzun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya. Bagaimana perjalanan Usman Bin Affan menjadi Khalifah sampai ia wafat?
22.46 | 1 komentar

Perjalanan Keislaman Umar Bin Khatab

Sahabat yang satu dikenal berwatak keras, kasar dan fanatik terhadap tradisi Jahiliyah, hingga ditakuti dan disegani kawan maupun lawan. Namun, sejak mendapat hidayah dari Allah SWT ia berubah menjadi pembela kebenaran yang tangguh. Dialah yang menginspirasi perjalanan sejarah Islam, hingga berhasil merubah tatanan dunia baru. Dialah Umar Bin Khatab, yang pernah bertekad membunuh Rasulullah SAW.


22.43 | 1 komentar

SERIAL FILM QAMAR BANI HASHIM DI RCTI (TAYANGAN RAMADHAN 1435 H/2014 M)

Written By Rudianto on Senin, 09 Juni 2014 | 21.03

SEGERA! Program Ramadhan RCTI "Qamar Bani Hashim", apakah akan sesukses Omar Bin Khattab (MNCTV) saat Ramadhan dulu? Mulai Tayang 29 Juni 2014 Pukul 03.15 WIB
Qamar Bani Hashim - Seri Film Sejarah Nabi Muhammad SAW Serial ini menceritakan secara lengkap kehidupan dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW, dimulai dari hari dimana Abdul Mutalib (kakek beliau) merawat beliau setelah kematian ayahnya, dan diakhiri dengan wafatnya pemimpim besar kita, pemimpin umat manusia akhir zaman. Film ini menceritakan secara mendetail kesucian pribadi beliau. Film ini Disutradai oleh Sheikh Mohammed Najib, cerita disusun oleh Dr.Muhammad Abdul Karim diterbitkan oleh Negara Sudan. Film sejarah berseri ini memakan biaya kurang lebih 2 juta US Dollar dan juga melibatkan banyak aktor film Arab (sekitar 210 orang) antaranya dariSuriah: Rashid Assaf, Assad, Bassem Yakhour, Jenny Asper, Nasreen Ali, Reem Al-hakim, dari Lebanon: Mahmoud Said, Ammar Shalak, dariYordania: Akef, Abd.Al-Karim Qawasmi , Jamal Doba, dari Sudan: Mohammed Makki , Yasser Abdul Latif dan masih banyak lagi. Pengambilan gambar memakan waktu selama 100 hari, lokasi syuting kebanyakan di lakukan di Suriah, untuk beberapa pengambilan gambar di kawasan lautan, hutan dan pasir beberapa lokasi dipilih seperti Latakia, Palmyra dan Damaskus . Film ini awalnya disiarkan pada bulan Ramadhan tahun 2009 di Negara – Negara Arab dan pada waktu itu di Malaysia (melalui Stasiun TV Astro) juga dalam proses pembicaraan untuk membawa film ini kepada penonton-penonton di Malaysia. Mengagumkan dan menyentuh bila melihat perjuangan dan ketulusan para sahabat dan pengikut Rasullullah S.A.W. Ya, film berseri sepanjang 30 episode ini adalah biografi Nabi Muhammad S.A.W dan bisa dikatakan adaptasi daripada Sirah Nabawiyah. Jika ada yang menonton serial ini, pasti perasaan Anda hendak meneteskan air mata ketika ada para sahabat dan muslimin yang seolah berbicara pada Rasullullah S.A.W dalam film berbentuk sejarah ini. Hanya tongkat Rasullullah SAW saja yang diperlihatkan. Pesan dan perkataan baginda disampaikan oleh parasahabat. Beberapa suara sahabat Rasullullah yang tidak boleh diwakili/ diperankan juga dapat kita dengar. Setiap episode dan plot cerita telah dipastikan agar tidak menyimpang dan berbeda dari fakta sejarah. Untuk Anda yang ingin mempelajari Sirah Nabawiyah (Sejarah Nabi) dalam bentulk visual bisa menjadikan film serial ini sebagai referensi, juga bermanfaat untuk mempertajam tatabahasa bahasa Arab. Semoga melalui film ini bertambah juga ilmu sejarah kita dan mengingatkan semua sebelum kita lupa tentang perjuangan Nabi SAW & Para Sahabat (RA) dalam menyebarkan ajaran Agama Islam yang mulia ini.

http://www.rcti.tv/program/view/260/KEMULIAAN-RAMADAN#.U5QncijYGSo
21.03 | 7 komentar
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahu. (QS. Al-Baqarah:261)

DONASI

Follow by Email

TEBAR DAKWAH FILM ISLAM

Teknik Support Streaming

DJ ONLINE

Visitor

free counters

TAFSIR IBNU KATSIR

NURIS TV

AGENDA TV

STREAMING RADIO NURISFM

STREAMING RADIO NURISFM

Server Lokal

Server Luar Negeri

Dengarkan Nurisfm Disini

Total Tayangan Halaman

Pengunjung