Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

AL FAROIDH (WARISAN)

Written By Rudi Abu azka on Jumat, 04 Oktober 2013 | 08.48

Pelajarilah Ilmu Faroidh dan ajarkanlah ia, karena sesungguhnya ia merupakan separo ilmu, ia akan dilupakan dan yang paling pertama akan dicabut dari umatku (HR. Muttafaqun 'alaih)

Al Faroidh (al Mawarits) adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum warisan. la adalah salah satu ilmu mulia yang wajib dipelajari oleh tiap muslim. Namun sayangnya ilmu ini hampir hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Amat sedikit yang menguasai dan memahaminya. Apalagi yang menerapkannya. Padahal Allah telah mengatur dengan jelas tentang masalah warisan.

CD ini memuat berbagai materi pokok dalam ilmu Faroidh. Kewajiban sekitar tirkah, syarat-rukun warisan, jenis-jenis ahli waris, ketentuan dan kondisi bagi ahli waris, diagram ahli waris, cara dan contoh perhitungan,
Dibuat dengan model interaktif dan simpel, sehingga mudah difahami pokok-pokoknya.

Dilengkapi dengan program komputer untuk mempermudah prosses perhitungan. Anda tinggal memasukkan nama, kedudukan dan jumlah harta warisan, out put berupa nama yang berhak, yang terhalang, serta jumlah harta yang diterima.

0 komentar:

Posting Komentar