Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

3 HAL YANG PERLU PERHATIAN

Written By Rudi Abu azka on Rabu, 29 Desember 2010 | 11.34

Dari Abu Huraerah, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Tiga yang menyelamatkan, tiga yang membinasakan, tiga yang meningkatkan derajat, dan tiga yang menjadi kaffarat (penghapus dosa). Tiga yang menyelamatkan itu ialah (1) takut kepada Allah dalam keadaan sembunyi atau terang-terangan, (2) selalu hemat baik dalam keadaan miskin ataupun kaya, dan (3) selalu berlaku adil baik dalam keadaan ridha ataupun marah. Adapaun tiga hal yang dapat membinasakan ialah (1) sangat kikir, (2) menurutkan hawa nafsu, dan (3) membangga-banggakan diri. Akan halnya tiga yang dapat meningatkan derajat ialah (1) menyebarkan salam, (2) memberi makan orang yang lapar, dan (3) shalat malam ketika orang lain sedang asyik-asyiknya tidur. Adapaun tiga hal yang menjadi kaffarat (penebus dosa) yaitu (1) berwudu` di kala malam yang sangat dingin, (2) mengayunkan kaki untuk shalat berjama'ah, dan (3) menanti shalat setelah melakukan shalat.” (Rasulullah Saw.

0 komentar:

Posting Komentar