Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

KUAT!

Written By Rudi Abu azka on Selasa, 23 Oktober 2012 | 17.17

Ulama dan aktivis yang benar-benar memperjuangkan ditegakkannya hukum Allah jumlahnya tidak banyak. Sedikit sekali pengikut dan pendukungnya serta sangat banyak penentangnya bahkan dari kalangan "ulama" dan aktivis pula.

Menyerukan tegaknya Kalimat Allah dan memperjuangkannya hari ini
bagaikan berdiri menghadang banjir. Seakan menjerumuskan diri ke dalam
kebinasaan tanpa ada gunanya. Dipandang bertindak seakan-akan ingin melepaskan diri dari kehidupan.

Menentang arus yang amat kuat, menghadapi kekuatan-kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dapat membeli negara, bangsa dan ummat. Kekuatan yang mempunyai agen-agennya yang terlatih di setiap tempat. Mempunyai alat-alat yang sudah ahli dalam pekerjaannya.

Kékuatan ini dapat mengubah siapapun yang berjuang demi tegaknya Kalimatullah menjadi orang yang tertuduh di mata umat. Ia dapat melucuti nama baik, sehingga tampak sebagai pengkhianat, pengganas, dan pengacau kemanan.

Label yang paling mudah bagi siapapun yang menyerukan dan memperjuangkan tegaknya Hukum Allah adalah "Cari mati !" Katakanlah: “Walaupun kamu berada di dalam rumah kamu, nescaya orang yang sudah ditentukan terbunuh
itu akan keluar ke tempat mereka terbaring (menemui ajal).” (Qs. Ali-Imran: 154).

Hidup dan mati itu adalah rahasia Allah. Kedua hal itu tidak boleh menjadi perhitungan bagi orang yang bermaksud untuk berjuang, melaksanakan tugas, atau untuk mengubah suatu hal yang tidak benar, atau pergi dan kembali walaupun untuk kepentingan perniagaan dan mencari kehidupan.

“Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan diperolehnya besok, dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana ia akan meninggal”
***
Dari manakah kiranya para pejuang itu memperoleh kekuatan untuk perjuangan?

Ada suatu sandaran tetap yang tidak akan goyang. Bersandar kepada suatu kekuatan yang lebih besar dari kekuatan dunia, sehingga para pejuang dapat bertahan di depan ancaman. Ada suatu ganjaran yang lebih besar daripada semua yang dapat diberikan oleh dunia, sehingga para pejuang dapat bertahan di depan godaan.

Ada suatu hubungan yang lebih kuat dan hubungan yang terdapat di seluruh bumi, sehingga para pejuang itu dapat bertahan diri. Hanya satu sandaran yang tidak akan goyang atau menjadi lemah. Allah Yang Maha Kuat.
Tetap berjuang di jalan Nya... jangan takut !