Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

Film Riwayat Imam Bukhari

Written By Rudi Abu azka on Selasa, 18 Juni 2013 | 17.00

Film yang berjudul "Riwayat Hidup IMAM BUKHARI" salah satu film yang turut memperkaya sejarah kebudayaan islam. Sedikit cerita tentang film yang di produksi oleh "INSON" film studio, Uzbekistan ini ;

Imam Bukhari lahir di Bukhara, uzbekistan dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, pada hari jum`at tanggal 13 Syawal 194 H ( 21 Juli 810 M ). Beliau menjadi yatim sejak kecil, terilham/menghafal hadists ketika berumur 10 tahun dan mempunyai daya ingat yang luar biasa. Walau mendapat julukan Amirul Mukminin fil hadists, beliau juga menguasai ilmu tafsir, fikih, dan tarikh dengan baik. Kitab "Shahih Bukhari" berisikan 7275 hadists shahih yang ditulis selama 16 tahun setelah menyusuri 7 negara, 80.000 perawi dan mengumpulkan 200.000 hadists yang dihafalnya. Walau diterpa badai fitnah dan terusir dari tanah kelahirannya, beliau tetap tidak mau menghinakan ilmu dengan tunduk pada kehendak penguasa. Imam Bukhari wafat di Khartang dekat samarkhand pada tanggal 31Agustus 870 M ( 256 H ) pada malam idul fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Sebuah film yang menggetarkan hati , tentang realisasi cinta seorang hamba pada Allah dan Rasul-Nya.0 komentar:

Posting Komentar