Assalamu'alaikum ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  Nurisfm Network
Naskah tentang Ilmu Agama Islam dalam media ini diambil dan disusun dari berbagai sumber. Tidak tercantumnya sumber dan penulis, bermaksud untuk penyajian ilmu yang 'netral' semata. Mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi penulisnya dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kelemahan dan kekurangan serta segala yang kurang berkenan dihati mohon dimaafkan. Apabila ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dimohonkan menghubungi Admin (Abu Azka). Dan untuk naskah-naskah ilmu pengetahuan umum, Insya Allah akan dicantumkan sumber dan atau penulisnya. Mohon Maaf sebelumnya, sekian dan terima kasih ^-^

DOSA KECIL, SEDIKIT KEBAIKAN, DAN UJIAN HIDUP

Written By Rudi Abu azka on Rabu, 05 Januari 2011 | 07.41

Salah seorang Nabi yang diutus untuk Bani Israil yang pernah diwafatkan dan kemeudian dihidupkan kembali oleh Allah bersama keledai yang biasa ditungganginya. Ia melihat makanannya yang tidak berubah setelah meninggal seratus tahaun lamanya. Orang-orang Yahudi kemudian menganggap Uzair sebagai anak Tuhan sebagaimana orang Nashrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan. "Maha Suci Allah yang tidak ada Ilah yang patut disembah selain Allah, yang tiada bernak dan tiada pula diperanakkan."

Dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumi al-Ma'ad karangan Iman Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-'Asqalani, lebih dikenal dengan Ibnu Hajar, mengisahkan salah satu ungkapan 'Uzair berikut: "Dikatakan, Allah Swt mewahyukan kepada Nabi 'Uzair, "Wahai 'Uzair, (1) jika engkau melakukan dosa kecil janganlah dilihat kecilnya dosa itu tetapi lihatlah kepada siapakah engkau melakukan dosa, (2) jika engkau memperoleh sedikit kebaikan janganlah engkau lihat sedikitnya kebaikan itu tetapi dari siapakah kebaikan itu datang, dan (3) jika engkau terkena ujian janganlah engkau mengadukan-Ku kepada makhluk-Ku sebagaimana Aku tidak mengadukanmu kepada Malaikat-Ku ketika Malaikat mengangkat amal-amalmu."

0 komentar:

Posting Komentar